FANDOM


Chào mừng đến với bản mẫu Wikia

Wiki đối chiếu bản mẫu (để sử dụng trên wiki Wikia khác) qua các trang web mà ai cũng có thể sửa đổi. Hiện tại chúng tôi đang có 21 bản mẫu vì thế rất mong bạn hãy đóng góp bản mẫu cho wiki thân thiện này.

Nội dung

Các bản mẫu trên bản mẫu Wikia
Danh sách các trang bản mẫu chung
Sử dụng bản mẫu Wikia
Bản mẫu Wikia được bảo trì
Liên kết ngoài wiki

Trợ giúp

Không biết bắt đầu từ đâu?
Thêm nội dung
  • Hãy chắc chắn để kiểm tra hướng dẫn bản mẫu trước khi thêm bản mẫu. Có thể làm cho họ tạo ra sửa đổi của trang người dùng của bạn đầu tiên.
  • Khi tên bản mẫu bị xung đột, hoặc chọn một tên mới, hoặc - nếu các chủ đề phù hợp - thử việc sáp nhập hai thành một cái gì đó thậm chí tốt hơn!
Thảo luận và nhiều hơn nữa...
  • Kiểm tra các cổng thông tin cộng đồng để xem những gì cộng đồng đang làm việc trên, để đưa ra phản hồi hoặc chỉ để nói xin chào.
  • Hoặc đầu trên để các diễn đàn, phối hợp với cộng đồng về chỉnh sửa, dự án, và nhiều hơn nữa.

Cấp giấy phép cân nhắc cho việc sao chép từ đây

  • Để một trang web khác Wikia: không có vấn đề, nhưng thừa nhận nguồn trong tóm lược sửa đổi để người dùng khác có thể kiểm tra lại ở đây nếu bất cứ điều gì không phải là hoàn hảo.
  • Các trang web khác theo giấy phép CC-BY-SA; OK nếu bạn thừa nhận nguồn gốc chính xác theo cách tiêu chuẩn.
  • Các trang web khác không theo CC-BY-SA: hỏi tại Cộng đồng Wikia.
Nuttaobanmauchowiki
Lamsajodesa0chepb2nmayfjsiodfjsod

Danhsachbanmaufhsdufhbusdyhf

Chào mừng!

Chào mừng bạn đến Bản mẫu Wikia. Mục đích của nó là để đối chiếu bản mẫu từ khắp nơi trên Wikia và các trang web, và trình bày chúng trong một truy cập dễ dàng và dễ sao chép. Wiki hiện đang còn sơ khai nên chúng tôi cần bạn giúp đỡ để cho wiki càng phát triển.

Chúng tôi muốn làm cho nó dễ dàng để nhanh chóng xây dựng một thư viện các bản mẫu hữu ích cho bất kỳ wiki để sử dụng và tùy chỉnh cho các mục đích riêng của họ. Các bản mẫu tốt nhất và hữu ích nhất sẽ được đưa vào starter kit Wikia cho wiki tương lai. (Bản mẫu tiếng Anh đã có hơn 500 bản mẫu; nhưng bạn cũng có thể ghé thăm bản mẫu tiếng Anh bằng cách nhấn vào đây)

Nếu bạn muốn giúp đỡ, xin vui lòng!

Tìm kiếm các bản mẫu!

Bản mẫu được chọn lọc

Bản mẫu:Hộp thông tin

Bản mẫu này được lập ra để giúp mọi bài viết của bạn được hoàn thiện tùy theo mọi tình huống như muốn giới thiệu, nền tảng hay là sáng lập wiki. Nhưng theo chúng tôi, hộp thông tin sẽ được hướng dẫn một cách tỉ mỉ và được dịch sang tiếng Việt. Nhấn vào đây để vào bản mẫu.

Bản mẫu trợ giúp

Bản mẫu:Chào mừng

Bản mẫu này là một thông điệp giúp bạn trong công việc là gửi thư giới thiệu qua tường nhà người khác. Nhưng cũng là một thông điệp tuyệt vời và khuyến khích họ trợ giúp sửa đổi. Càng nhiều càng tốt, wiki của bạn sẽ phát triển nhanh hơn. Ngoài việc đó ra, bản mẫu này còn sơ lược subst: dùng để làm gì và cách chặn ký tên nữa.

Xem thêm tại đây...

pl:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.